Hoe zit het met de vergoeding van uw zorgverzekeraar

Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten van een tandprotheticus in hun pakket opgenomen.
In algemene zin kunt u van het volgende uitgaan:

 Volledige prothese boven, onder of boven & onder

• De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75 % van de totale kosten.

• De eigen bijdrage bedraagt 25 % van de totale kosten.

De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

 

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

• Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.

• De eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

 

Volledige prothese op implantaten

• Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar*.

• Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

• Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.

• Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.

• Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.

• Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

• De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

 

Reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese

• Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er een machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering.

• Een reparatie en rebasing kent een eigen bijdrage van 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

 

Deel prothese

• De kosten van een partiëleprothese of frameprothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiëleprothese of frame prothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. 

• De kosten van reparaties en rebasingen van een partiëleprothese of frameprothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

 

Tarieven

• Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. De honorarium tarieven en de tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarieven tandtechniek 2021

 

 

 

Eigen risico

• In 2021 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie.