Hoe zit het met de vergoeding van uw zorgverzekeraar

Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten van een tandprotheticus in hun pakket opgenomen.
In algemene zin kunt u van het volgende uitgaan:

 Volledige prothese boven, onder of boven & onder

• De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75 % van de totale kosten.

• De eigen bijdrage bedraagt 25 % van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot

geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per

aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

 

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

• Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.

• De eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

 

Volledige prothese op implantaten

• Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door

de zorgverzekeraar*.

• Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

• Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.

• Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.

• Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen

onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.

• Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen

boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

• De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit

is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

 

Reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese

• Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er een machtiging zijn

afgegeven door de verzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering.

• Een reparatie en rebasing kent een eigen bijdrage van 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Kosten implantologie

• Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een

prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Let op: zie

opmerking over eigen risico!

• Het kan voorkomen dat twee maal het eigen risico belast wordt, dit wanneer het implanteren en het

plaatsen van de prothese op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt.

• Indien uiteindelijk het plaatsen van de implantaten niet doorgaat dan zijn de kosten voor foto’s en

consult voor rekening van patiënt. Ze komen dus daarmee niet ten laste van de basisverzekering.

 

Partiële prothese

• De kosten van een partiële prothese of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze

kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiële prothese of frame prothese kunnen geheel

of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per

aanvullende verzekering.

• De kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame kunnen geheel of

gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende

verzekering.

 

Tarieven

• Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. De

honorarium tarieven en de tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld

door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarieven tandtechniek 2019

 

 

 

Eigen risico

• In 2019 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie.