Hoe zit het met de vergoeding van uw zorgverzekeraar

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten van een tandprotheticus in hun pakket opgenomen.
In algemene zin kunt u van het volgende uitgaan:

 Volledige prothese boven, onder of boven & onder

• De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.

 

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

• Reparaties en rebasing - vergoeding vanuit de basisverzekering van 90% van de totale kosten.

 

Volledige prothese op implantaten

• Een volledige onderprothese op implantaten kent een vergoeding van 90% vanuit de basisverzekering.

• Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 92% vanuit de basisverzekering.

• Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.

• Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

• De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

 

Deel prothese

• De kosten van een partiëleprothese of frameprothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiëleprothese of frame prothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. 

• De kosten van reparaties en rebasing van een partiëleprothese of frameprothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

 

Tarieven

• Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. De honorarium tarieven en de tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Betalingen

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

 

Ik wil graag meer informatie over Infomedics.

 

Eigen risico

• In 2023 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie.